Red Bull DIY

Kam: Red Bull Latvia
Logo un plakāts pazīstamā skeitera Madara Apses iniciatīvai – aicinājums kopīgiem spēkiem uzbūvēt skeita rampu.