Red Bull Tru Fix

Kam: Red Bull Latvia
Logo un vizuālie materiāli, Latvijā radītam oriģinālpasākumam – fiksīšu sacensībām Kronvalda parkā.