Capitalia Mikrokredīts

Uzņēmēji, kuriem mazliet pietrūkst naudas mērķa sasniegšanai: kā pievērst viņu uzmanību? Burtiski!