Dia:logs

Kam: Deep white / Latvijas Zvērinātu notāru padome
Daudziem neredzīgiem cilvēkiem Braila raksts ir veids, kā ieraudzīt pasauli. Notāru padomes iniciētā sociālā kampaņa par pilsētvides pielāgošanu Braila raksta auditorijai aicināja paskatīties uz lietām no neredzīgo skatpunkta. Kampaņa ieguva II pakāpes meistarības ordeni radošuma festivālā "Adwards 2009"