Līgonakts. Lai nav par īsu!

Kam: Latvijas Balzams
Tieši pirms Līgo Latvijas Balzams savā svētku apsveikumā aicināja svinētājus nodrošināties ar krājumiem, lai izvairītos no sliktākā scenārija - ka ir PAR ĪSU!